top of page

Architekturexkursion Japan

2009

Reiseroute:

 

Tokio - Takayama  - Kanazawa - Kyoto - Hiroshima - Beppu - Mijagi - Okayama - 

Shiraishi-jima - Himeji - Fuji - Tokio 

bottom of page